Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 1.7.2021

 

Rekisterin pitäjä

Punavuoren projektipaja Oy

c/o MOW MOTHERSHIP

Pieni Roobertinkatu 9

00130 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Elina Voutilainen

elina.voutilainen@projektipaja.fi

+358 40 5527411

 

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittely ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen ja/tai henkilön nimenomaiseen suostumukseen.

Henkilötietoja keräämisen tarkoitus on sopimusvelvoitteiden täyttäminen sekä muu yhteydenpito rekisteröidyn kanssa liittyen Punavuoren projektipaja Oy:n tuotteisiin ja palveluihin.

 

Rekisterin sisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista
  • Muu rekisteröitävän suostumuksella kerättävä tieto

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus on erikseen määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tiedot on tallennettu vain sähköisesti, ja tietoihin pääsyyn tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja tietojen poistaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa häntä koskevat, asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä tietoja niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai muista pakottavista syistä johtuen.