Viestintä

EU-hankkeiden viestintä ja tulosten hyödyntäminen

EU-rahoitusta myönnetään hankkeille, joilla tavoitellaan laajempaa yhteiskunnallista muutosta tai merkittäviä uusia työkaluja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sen vuoksi ei riitä, että hakemuksessa kuvataan laadukasta lopputuotetta, tuotekehitystä ja pilotointia. Lisäksi tulee kertoa, miten hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään, sekä miten niistä viestitään sekä julkisesti että erikseen sidosryhmille. Viestintä ja tulosten hyödyntäminen tulee olla osa esitettyä hanketta, hankesuunnitelmaa ja budjettia. Tämä on myös yksi tärkeä osa-alue hakemusten arvioinnissa.

Horisontti-ohjelman hakemuspohjien ohjeissa käytetään usein termejä ”Communication, dissemination and exploitation”. Alustava suunnitelma C&D&E -toteutuksesta ja tavoitellusta vaikuttavuudesta tulee olla osa hakemusta. Lisäksi ensimmäisen puolen vuoden aikana tulee tehdä rahoittajalle tarkempi suunnitelma C&D&E-toimenpiteistä ja mittaristosta.

Mitä näillä termeillä sitten tarkoitetaan, ja miten ne tulisi huomioida hakemusta valmisteltaessa?

Communication – tavanomainen, julkinen viestinä. EU-rahoituksesta, hankkeesta ja sen tuloksista tulee kertoa laajalle yleisölle. Viestintään voivat kuulua esimerkiksi nettisivujen tekeminen, hankkeen sosiaalisen median kanavien luominen ja ylläpito sekä kansantajuiset artikkelit hankkeesta. Lisäksi voidaan edellyttää, että esimerkiksi rahoittajan logo ja hankkeen tiedot näkyvät hankkeeseen  osallistuvien organisaatioiden nettisivulle.

Dissemination – tieteellinen viestintä. Tällä tarkoitetaan viestintää rajatulle kohdeyleisölle, joita voivat olla esimerkiksi tiedeyhteisö tai kaupalliset sidosryhmät. Tavoitteena on, että EU-rahoitetuilla hankkeilla saadaan uusia tuloksia tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön, ei pelkästään hankkeeseen osallistujille. Kaiken Dissemination-toiminnan ei tarvitse olla julkista, mutta tieteellisten julkaisuiden osalta olisi hyvä toimia Open Access -periaatteiden mukaisesti.

Exploitation – tulosten hyödyntäminen. Tällä tarkoitetaan tulosten hyödyntämistä esimerkiksi kaupallisesti tai yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, mukaan lukien patentointi tai muu tulosten suojaaminen. Horisontti Eurooppa -ohjelmassa exploitation -osuutta tullaan seuraamaan myös hankkeen jälkeisenä aikana. Monivuotisen hankkeen lopputulosten arviointi voi olla suunnitteluvaiheessa vaikeaa. On kuitenkin tärkeää pystyä osoittamaan, että hanke ei ole kertaluonteinen ponnistus, vaan tärkeä osa osallistujien strategiaa ja pitkän tähtäimen suunnittelua.

Aiheesta löytyy myös erinomainen Komission webinaari ”Dissemination & Exploitation in Horizon Europe

 


Jos tarvitset apua hakemuksen kirjoittamiseen, niin ota yhteyttä!

elina.voutilainen@projektipaja.fi; 040 5527411

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.