Kasvuyritysrahoitus, EIC Accelerator

EIC Accelerator -rahoitus on tarkoitettu uuden, markkinoiden toimintaa radikaalisti muuttavan ratkaisun ja/tai teknologian kaupallistamiseen. EIC Accelerator on jatkoa edellisen Horisontti-ohjelman SMEInstrumentille, ja se on monella tapaa poikkeava instrumentti Horisontti-ohjelmassa. Rahoitusta haetaan ensiksikin yksin, ilman konsortiota. Rahoitusta voi saada tukimuotoisena maksimissaan 2,5 MEUR, sekä Euroopan Investointipankin takaamana pääomasijoituksena maksimissaan 15 MEUR. Tukirahoitus tulee käyttää pilotointiin ja kaupallistamiseen (TRL6-TRL8), kun taas pääomasijoituksen voi käyttää kuten muutkin sijoitukset, auttamaan yritystä kasvuun ja uusille markkinoille. Tuensaajan pitää olla SME-yritys, ja joissain tapauksissa myös pieni midcap-yritys on rahoituskelpoinen.

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa täytetään lyhyt nettilomake sekä tehdään vapaamuotoinen Pitch Deck ja enintään 3 minuutin esittelyvideo tiimistä. Tämä vaihe on luonteeltaan idean pitchaus – minkä ongelman haluatte ratkaista, kuka on asiakkaanne, ja miksi he maksaisivat teidän ratkaisusta mieluummin kuin jostain muusta. Samalla käydään läpi, että esitetty idea sopii juuri tähän instrumenttiin. EIC Accelerator on tarkoitettu korkean riskin teknologioille, joiden on riskintasonsa vuoksi vaikea saada yksityistä rahoitusta, mutta joilla onnistuessaan tulee olemaan merkittävä vaikutus Euroopalle. Kehitystyön tulee siten olla riittävän pitkällä, mutta toisaalta isoa sijoituskierrosta ei saisi vielä olla takana. Tiimin osaamista, sitoutuneisuutta ja kunnianhimon tasoa ei voi liikaa korostaa.

Ensimmäisen vaiheen hakemuksen lukee neljä asiantuntijaa Go/No Go -periaatteella. Mikäli kaksi arvioijaa antaa Go, päästään tekemään varsinainen hakemus. Tässä kohtaa laaditaan yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma ja projektisuunnitelma sekä käydään tarkemmin läpi markkinoita, kilpailijoita ja IPR:ää.  Varsinaisten hakemusten cut-off on neljä kertaa vuodessa, ja seuraava on 6.10.2021. Pidemmän hakemuksen arvioi kolme asiantuntijaa kriteerilistaa vasten, edelleen Go/No Go -periaatteella. Mikäli hakemus saa kaikista kriteereistä Go, tiimi pääsee pitchaamaan esitystään Jurylle.

Parhaimmillaan koko hakuprosessin voi viedä läpi puolessa vuodessa. Ensimmäisen hakuvaiheen saa tehtyä 1-2 viikossa, ja tulokset tulevat arviolta 4-6 viikossa. Mikäli päästään jatkoon, niin varsinaisen hakemuksen kirjoittamiseen on hyvä varata kalenteriaikaa 1-2 kuukautta. Tämän jälkeen kutsut haastatteluihin tulevat arviolta 5 viikossa, ja haastatteluiden arviointiin menee jälleen muutama viikko. Neuvottelu/valmisteluvaiheeseen menee vielä 2-4 kuukautta.

EIC Acceleratorin edellinen cut-off oli kesäkuussa. Siihen mennessä oli laitettu noin 2700 lyhyttä hakemusta, joista varsinaisen hakemuksen teki noin 800, ja haastatteluun valittiin noin 130 hakijaa. Tuloksia ei tätä kirjoittaessa ole vielä tullut, mutta oma arvioni on, että noin puolet haastatelluista etenee neuvotteluvaiheeseen.

 


Jos tarvitset apua hakemuksen kirjoittamiseen, niin ota yhteyttä!

elina.voutilainen@projektipaja.fi; 040 5527411

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.