Vaikuttavuutta EU-rahoituksella

EU-rahoitusta kanavoidaan useita eri väyliä pitkin. Osa rahoituksista (esimerkiksi EAKR ja ESR-ohjelmat) on jyvitetty suoraan jäsenmaille, jotka sitten organisoivat rahoituksen jakamisen edelleen hankkeille. Osa ohjelmista koordinoidaan EU-laajuisesti, kuten Horisontti Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa ja LIFE. Lisäksi on olemassa alueellisia ohjelmia, kuten Interreg, sekä rajatuille kohderyhmille tarkoitettuja aloitteita, kuten Urban Innovative Action. Tuleva elvytyspaketti on yhdistelmä näitä kaikkia; osa rahoituksesta on jyvitetty suoraan jäsenmaille, ja lisäksi paketilla vahvistetaan muita ohjelmia.

Elvytyspaketti mukaan lukien EU-rahoitusta on tulossa jakoon ennätysmäärä. Jaossa on miljardeja euroja esimerkiksi vihreän kehityksen ja digitalisaation edistämiseksi, millä sektoreilla Suomesta voidaan varmasti tarjota rahoituskelpoisia innovaatioita.

EU-rahoituksen kriteereissä korostuvat aiempaa enemmän rahoituksella aikaansaatavat tulokset sekä vaikuttavuus Eurooppa-tasolla ja/tai globaalisti. Ei siis riitä, että oma innovaatio on kuvattu tarkasti, ja että se on teknisiltä ominaisuuksiltaan kilpailijoita parempi – sen pitää tuoda lisäarvoa koko Euroopalle. Vaikka kyseessä on usemmiten tukirahoitus, hakuprosessiin kannattaa suhtautua pikemminkin tarjouskilpailuna. Hakukuulutuksessa kerrotaan, mihin rahoitus tulee käyttää, mitä tuloksia rahoitettavilta hankkeilta odotetaan, sekä hakemusten arviointi- eli pisteytysperusteet. Arvioinnin kriteereitä voivat olla esimerkiksi selkeät ja mitattavat tavoitteet, uskottava kuvaus vaikuttavuuden saavuttamiseksi, sekä työsuunnitelman laatu ja rahoituksen käytön tehokkuus.

Sekä hakukohtaisiin vaatimuksiin että arviointikriteereihin kannattaakin perehtyä huolellisesti, sillä hakemukset arvioidaan vain sen perusteella, mitä niissä lukee. Innovaation muuta potentiaalia, vaikka merkittävääkin, ei voi käyttää pisteytyksen perusteena, jos sitä ei ole kuvattu hakemuksessa. Hakemusten arviointiin osallistuu yleensä useampi riippumaton asiantuntija. Esimerkiksi Horisontti-ohjelmassa yhden hakemuksen arviointiin osallistuu 3-5 asiantuntijaa, jotka voivat olla käytännössä ketä hyvänsä oman alansa huippuosaajia eri puolilta Eurooppaa. Horisontti-ohjelman arviointiprosessiin voi tutustua tarkemmin Business Finlandin sivuilla.

Etenkin EU-laajuisissa rahoitushauissa kilpailu on kovaa. Voittava hakemus on aina niin selkeä ja kattava, että jokaisen arvioijan on helppo nähdä hankkeen tuoma lisäarvo ja vaikuttavuus Euroopalle.

 


Jos tarvitset apua hakemuksen kirjoittamiseen, niin ota yhteyttä!

elina.voutilainen@projektipaja.fi; 040 5527411

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.