Mitä on Grant writing?

Grant Writing tarkoittaa rahoitushakemuksen kirjoittamista ja koko siihen liittyvää prosessia alkaen hankkeen ideoinnista ja tavoitteiden määrittämisestä. Ulkoista rahoitusta voidaan hakea kehityshankkeille esimerkiksi Business Finlandilta tai EU:n eri rahoitusinstrumenteista, mutta myös erilaisilta säätiöiltä tai vaikkapa suuryritysten kiihdyttämöohjelmista. Termi on laaja, ja kattaa monenlaisia rahoitusmuotoja henkilökohtaisista apurahoista kymmenien miljoonien eurojen yhteishankkeisiin.

EU-rahoituksen hakeminen on työlästä, ja kilpailu on kovaa – mutta toisaalta on mahdollista saada miljoonien eurojen rahoitus kehitystyön tueksi

Grant writing -termille ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta, eikä sitä meillä aina nähdä erityisenä ammattiosaamisena. Yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille rahoituksen hakeminen on tuttua, mutta yrityksissä työskenteleville prosessi voi näyttäytyä vieraana ja työläänäkin. Muualla Euroopassa rahoituksen hakemista opetetaan osana yliopisto-opintoja, Suomessa ei. Kuitenkin esimerkiksi Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoituspäätöksiä tehtäessä arvioijilla on käytössään vain hankkeiden hakemukset. Mikäli omaa edelläkävijyyttä ei ole osattu tuoda hakemuksessa esille tarpeeksi hyvin, erinomainenkin innovaatio voi jäädä ilman rahoitusta. Voittavasta hakemuksesta käy selkeästi ilmi, miksi juuri tätä hanketta tulisi rahoittaa, mihin rahoitus aiotaan käyttää, ja mitä lisäarvoa hanke tuo Euroopalle.

Suomessa tehdään runsaasti korkeatasoista innovaatio- ja kehitystyötä, jolle on mahdollista saada EU-rahoitusta. Rahoitushakemuksen voi tehdä aina itse, mutta toisinaan kannattaa käyttää apuna EU-rahoituksen konsulttia. Voittavan hakemuksen kirjoittamiseen voi mennä muutama sata työtuntia, joten tyypillisesti apua käytetään silloin, kun omat resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Ammattitaitoinen konsultti auttaa myös kirjoittamaan hakemuksen siten, että se varmasti vastaa kaikkiin hakukuulutuksen vaatimuksiin, mukaan lukien muut EU:n ohjelmat ja tavoitteet, joihin kyseinen haku saattaa liittyä.

Jos tarvitset apua hakemuksen kirjoittamiseen, niin ota yhteyttä!

elina.voutilainen@projektipaja.fi; 040 5527411

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.