Viestintä

EU-hankkeiden viestintä ja tulosten hyödyntäminen

EU-rahoitusta myönnetään hankkeille, joilla tavoitellaan laajempaa yhteiskunnallista muutosta tai merkittäviä uusia työkaluja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sen vuoksi ei riitä, että hakemuksessa kuvataan laadukasta lopputuotetta, tuotekehitystä ja pilotointia. Lisäksi tulee kertoa, miten hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään, sekä miten niistä viestitään sekä julkisesti että erikseen sidosryhmille. Viestintä ja tulosten hyödyntäminen tulee olla osa esitettyä hanketta, hankesuunnitelmaa ja …

EU-hankkeiden viestintä ja tulosten hyödyntäminen Lue lisää »

Kasvuyritysrahoitus, EIC Accelerator

EIC Accelerator -rahoitus on tarkoitettu uuden, markkinoiden toimintaa radikaalisti muuttavan ratkaisun ja/tai teknologian kaupallistamiseen. EIC Accelerator on jatkoa edellisen Horisontti-ohjelman SMEInstrumentille, ja se on monella tapaa poikkeava instrumentti Horisontti-ohjelmassa. Rahoitusta haetaan ensiksikin yksin, ilman konsortiota. Rahoitusta voi saada tukimuotoisena maksimissaan 2,5 MEUR, sekä Euroopan Investointipankin takaamana pääomasijoituksena maksimissaan 15 MEUR. Tukirahoitus tulee käyttää pilotointiin ja …

Kasvuyritysrahoitus, EIC Accelerator Lue lisää »

Vaikuttavuutta EU-rahoituksella

EU-rahoitusta kanavoidaan useita eri väyliä pitkin. Osa rahoituksista (esimerkiksi EAKR ja ESR-ohjelmat) on jyvitetty suoraan jäsenmaille, jotka sitten organisoivat rahoituksen jakamisen edelleen hankkeille. Osa ohjelmista koordinoidaan EU-laajuisesti, kuten Horisontti Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa ja LIFE. Lisäksi on olemassa alueellisia ohjelmia, kuten Interreg, sekä rajatuille kohderyhmille tarkoitettuja aloitteita, kuten Urban Innovative Action. Tuleva elvytyspaketti on yhdistelmä näitä …

Vaikuttavuutta EU-rahoituksella Lue lisää »

Rahoituksen hakeminen Horisontti-ohjelmasta

Horisontti Eurooppa on luultavasti maailman suurin TKI-ohjelma. Seuraavan seitsemän vuoden aikana sitä kautta kanavoidaan noin 100 mrd euroa rahoitusta erilaisiin innovaatio- ja kehityshankkeisiin. Ohjelman rakenteeseen voi perehtyä tarkemmin esimerkiksi Business Finlandin sivuilta. Rahoitus jaetaan erillisten rahoitushakujen kautta. Kukin haku on pienimuotoinen tarjouskilpailu, missä tarkoituksena on löytää ratkaisuja Euroopan- tai maailmanlaajuisiin haasteisiin ja ongelmiin. Parhaiten kunkin …

Rahoituksen hakeminen Horisontti-ohjelmasta Lue lisää »

Voittava hakemus

Voittava hakemus

Horisontti Eurooppa -ohjelman lukuisat rahoitushaut ovat avoimia EU- ja kumppanimaissa rekisteröityneille yrityksille, yliopistoille ja muille toimijoille. Kaikki samaan hakuun eri puolilta Eurooppaa tulleet hakemukset pisteytetään yhteistä kriteerilistaa vasten, joka on saatavilla hakukuulutuksen dokumentaatiosta. Hakemusvaiheessa rahoittajan kanssa ei ole mahdollista neuvotella, vaan tulee itse tietää, mihin hakuun kannattaa lähteä mukaan, ja miten voittava hakemus kirjoitetaan. Rahoituspäätökset …

Voittava hakemus Lue lisää »

Mitä on Grant writing?

Grant Writing tarkoittaa rahoitushakemuksen kirjoittamista ja koko siihen liittyvää prosessia alkaen hankkeen ideoinnista ja tavoitteiden määrittämisestä. Ulkoista rahoitusta voidaan hakea kehityshankkeille esimerkiksi Business Finlandilta tai EU:n eri rahoitusinstrumenteista, mutta myös erilaisilta säätiöiltä tai vaikkapa suuryritysten kiihdyttämöohjelmista. Termi on laaja, ja kattaa monenlaisia rahoitusmuotoja henkilökohtaisista apurahoista kymmenien miljoonien eurojen yhteishankkeisiin. EU-rahoituksen hakeminen on työlästä, ja kilpailu …

Mitä on Grant writing? Lue lisää »